چهارشنبه 15 آذر 1402  
معرفی
1400/12/7 شنبه
1400/12/7 شنبه
1400/12/7 شنبه
ساختار دانشگاه
1399/11/11 شنبه
1399/11/11 شنبه
1399/11/11 شنبه
1399/11/11 شنبه
1399/11/10 جمعه
1399/11/10 جمعه
1399/8/1 پنجشنبه امور مالی دانشجویی و صندوق رفاه
مراکز و واحدها
1399/7/28 دوشنبه
1399/7/28 دوشنبه
1399/7/28 دوشنبه
1399/7/28 دوشنبه
1399/7/28 دوشنبه
1399/7/28 دوشنبه
1399/7/28 دوشنبه
1399/7/28 دوشنبه
تماس با ما
1399/7/28 دوشنبه
ریاست دانشگاه آقای علیرضا همایونفر 08136826831
حراست دانشگاه و دفتر ریاست آقای صادق موسوی صابر 08136826830
مدیر آموزش آقای مهندس روح الله پناه آبادی 1 داخلی 35-08136826832
مسؤل فارغ التحصیلان و نظام وظیفه آقای مهدی عباسی پرزاد 2 داخلی 35-08136826832
مسؤل امور اساتید آقای علیرضا خدایی 08136826420
مسؤل ثبت نام و بایگانی خانم گوهری 3 داخلی 35-08136826832
دبیرخانه و مسؤل وام صندوق رفاه آقای بشیر قاضی خانی 115 داخلی 35-08136826832
برگزیده ها
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین اخبار
بيشتر
فرهنگي
بيشتر
امور کلاسها-کلاسهای الکترونیکی
بيشتر
فارغ التحصیلان
بيشتر
پژوهشی و کارآفرینی
بيشتر