آدرس دانشگاه:   

فامنین، کوی ماماهان، دانشگاه پیام نور فامنین

آدرس پست الکترونیکی:

info@pnufa.ac.ir

شماره تلفن های گویا:

35-08136826832

شماره دورنگار:

08136826422

 

 

                                                               شماره تماس همکاران

آقای همایونفر ریاست دانشگاه :   

08136826831

آقای  موسوی صابر(مدیر حراست،مدیر مالی واداری،امین اموال)

08136826830

آقای مهندس پناه آبادی(مدیر آموزش،کاربر ارشد،مسول نمرات و امتحانات)                                

0813826835

آقای عباسی پرزاد)کارشناس فارغ التحصیلان و نظام وظیفه)

 08136826832

خانم گوهری(کارشناس اموردانشجویی،بایگانی)

08136826832

آقای خدایی(کارشناس امور استاتید و برنامهریزی کلاس)         

08136826420

آقای قاضی خانی(کارشناس مالی دانشجویی،صندوق رفاه،دبیرخانه،فرهنگی،کارپرداز)

08136826832

 

                

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما